Offene Doppelringschlüssel (Rako- Schlüssel)- Sätze

Inhalt: 9 x 11 · 10 x 12 · 13 x 15 · 14 x 17 mm Anwendung: Nicht näher definiert. Kommen Sie für ..
Inhalt: 8 x 10 · 9 x 11 · 12 x 14 · 13 x 15 · 17 x 19 · 22 x 24 mm Anwendung: Nicht näher definie..